ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมโครงการอบรม บุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมโครงการอบรม บุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ
เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในระดับหมู่บ้าน และมอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา