ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมงานราชทัณฑ์คล้องสัมพันธ์ มิตรไมตรี

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมงานราชทัณฑ์คล้องสัมพันธ์ มิตรไมตรี
         เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เข้าร่วม แข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบัวใหญ่ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา