ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมาย

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ทางกฎหมายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา