ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์การบังคับคดีนายประกัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์การบังคับคดีนายประกัน
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ทางกฎหมายแก่ผู้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และมอบใบประกาศ ให้กับผู้สนับสนุนการจัดโครงการ “ ส่งเสริมการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกันประจำปี ๒๕๕๙ ”ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา