ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
          เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้มอบหมายให้  นางรัชดาวรรณ  โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ และฝึกภาคปฏิบัติ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่