ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกัน
           เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้มอบหมายให้ นายมาศกร  สุหร่าย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ทางกฎหมายแก่ผู้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา