ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ ในเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการบังคับคดีนายประกัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ ในเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  และการบังคับคดีนายประกัน
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้บรรยายให้ความรู้กฎหมายและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน การนัดพิจารณาคดี ก.ย.ศ.และ ก.ร.อ. ร่วมกับหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดตะคร้อ บ.ตะคร้อ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา