ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์การบังคับคดีนายประกัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์การบังคับคดีนายประกัน
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้กฎหมายและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ในโครงการส่งเสริมการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา