ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม 2559 นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่  เข้าร่วมพิธีปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา