ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีมอบทุนพยาบาล

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีมอบทุนพยาบาล
              เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่  เข้าร่วมงานสนทนายามเช้าและมอบทุนการศึกษาเรียนพยาบาล ณ ลานเอนกประสงค์  โรงพยาบาลบัวใหญ่