ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการส่งเสริม การดำเนินการ เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการส่งเสริม การดำเนินการ  เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
      เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน โดยมีนายมาศกร  สุหร่าย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่บรรยายให้ความรู้ เรื่องวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน และนายนิทัศน์  บุญสูง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้ เรื่องการลงข้อมูลและการตรวจสอบผู้ผิดสัญญาประกันเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งประเทศ ผู้พิพากษาทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีม  ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท  เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา