ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารผู้ป่วยนอก ( ๕ ชั้น ) โรงพยาบาลบัวใหญ่

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมพิธียกเสาเอก  เสาโท  อาคารผู้ป่วยนอก ( ๕ ชั้น )  โรงพยาบาลบัวใหญ่
        เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เข้าร่วม  พิธียกเสาเอก  เสาโท อาคารผู้ป่วยนอก         ( ๕ ชั้น ) ณ โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา