ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดงานรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย รพี ๕๙

ศาลจังหวัดบัวใหญ่  จัดงานรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย รพี ๕๙
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ โดยนายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เป็นประธานจัดงาน “วันรพี ๕๙” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายในงาน ประกอบด้วย พิธีสงฆ์  ถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป , พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีฯ , กิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการ , กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในช่วงบ่าย และงานเลี้ยงพิธีมอบรางวัล ณ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา