ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก พระอนุสาวรีย์และพระรูปหล่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก พระอนุสาวรีย์และพระรูปหล่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้เข้าร่วม  พิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก พระอนุสาวรีย์และพระรูปหล่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์