ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ได้นำคณะผู้พิพากษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่หมั่น  พิรักษา มารดาของนายอภิชาติ พิรักษา พนักงานสถานที่  สำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ บ้านตาจั่น ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา