ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ ในเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการบังคับคดีนายประกัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ ในเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   และการบังคับคดีนายประกัน
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของที่ว่าการอำเภอคง โดยได้บรรยายให้ความรู้กฎหมายและประชาสัมพันธ์การนัดพิจารณาคดีและการเตรียมเอกสารในคดี กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา