ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

งานเฉลิมเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

งานเฉลิมเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำผู้พิพากษาพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในงานเฉลิมเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หน้าสระใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอ บัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ