ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ คณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วม บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา