ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ ในเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการบังคับคดีนายประกัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ ในเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   และการบังคับคดีนายประกัน
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการบังคับคดีนายประกัน ณ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา