ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมรับ ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมรับ  ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ และคณะข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมรับ ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสที่เสด็จไปยังวัดถนนนางคลาน ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถาน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติ รวมทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา