ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๙

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมโดยมี สำนักงานอัยการ สำนักงาน คุมประพฤติ เรือนจำ สถานีตำรวจภูธรในเขตอำนาจศาลจังหวัดบัวใหญ่ ทนายความ และหน่วยงานอื่นๆ ในอำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและเพื่อขับเคลื่อนงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา