ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี


  <p style="\\&quot;text-align:" justify;\\"="">             เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี” ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” โดยมอบหมายให้ นายมาศกร  สุหร่าย  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ และนายคงสิทธิ์  รักขิตกูล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกัน ผู้ต้องหา และจำเลย ที่อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวและอยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ต่อศาล โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา