ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ให้การต้อนรับ ศาลจังหวัดพิมายในการศึกษาดูงาน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ให้การต้อนรับ ศาลจังหวัดพิมายในการศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับนางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดพิมาย และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพิมาย ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานตามกลุ่มงานต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดบัวใหญ่