ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการ เจรจาประนอมหนี้และ อบรมความรู้เรื่องการผิดสัญญาประกันและการบังคับคดีแก่ผู้ประกัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการ  เจรจาประนอมหนี้และ อบรมความรู้เรื่องการผิดสัญญาประกันและการบังคับคดีแก่ผู้ประกัน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕9 นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เจรจาประนอมหนี้และอบรมความรู้เรื่องการผิดสัญญาประกันและการบังคับคดีแก่ผู้ประกัน โดยมอบหมายให้ นายมาศกร สุหร่าย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ และนายคงสิทธิ์ รักขิตกูล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกัน ผู้ต้องหา และจำเลย ที่อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวและอยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ต่อศาล โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา