ศาลจังหวัดบัวใหญ่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
อื่นๆ
  1. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง เปิดให้บริการการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
  3. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒
  4. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 73/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  5. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 85/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  6. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 18 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 46
ผบ.1333/61
ชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
เวลา 09:00
ผบ.1828/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.1829/61
พิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.1904/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.1905/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.1906/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.1907/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.1908/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.1909/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.1910/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.1958/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2043/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2061/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2062/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2063/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2064/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2065/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2102/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2147/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2148/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2149/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2150/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2151/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2152/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2153/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2154/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.2318/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2319/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.985/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10:00
พ.538/61
ชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ.567/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.574/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.578/61
นัดชี้สองสถาน
เวลา 13:30
พ.584/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
พ.587/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
พ.589/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.597/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
พ.607/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
พ.612/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
พ.624/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
พ.742/60
นัดพร้อม/ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่
เวลา 09:00
อ.1000/61
นัดพร้อม
เวลา 13:30
อ.1021/61
นัดพร้อม
เวลา 13:30
อ.1069/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ.1159/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00
อ.815/61
ไต่สวนคำร้อง/ทำยอม
เวลา 09:00