ศาลจังหวัดบัวใหญ่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
อื่นๆ
  1. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง เปิดให้บริการการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
  3. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒
  4. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 73/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  5. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 85/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  6. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 18 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 44
ผบ.2354/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
ผบ.2365/61
พิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.2426/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ.2606/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานฯ
เวลา 13:30
ผบ.2770/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
ผบ.2968/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2969/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2981/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.2982/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.2983/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.2984/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.2985/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.2986/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.2987/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.3019/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.3020/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.3036/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.3037/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.3038/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.3039/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.3040/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 16:30
ผบ.3047/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.3048/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.3049/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.3050/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.3051/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.3052/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.3053/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.3055/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.3077/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.3088/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
ผบ.3106/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.3107/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.3108/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.3109/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
พ.519/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.848/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ.849/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ.850/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ.854/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 16:30
พ.855/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
อ.1559/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13:30
อ.1561/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.896/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00