ศาลจังหวัดบัวใหญ่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
อื่นๆ
  1. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง เปิดให้บริการการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
  3. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒
  4. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 73/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  5. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 85/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  6. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 18 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
ผบ.911/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.912/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.913/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.934/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.935/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.765/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.77/61
ฟังผลการชำระหนี้ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.827/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.