ศาลจังหวัดบัวใหญ่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
อื่นๆ
  1. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง เปิดให้บริการการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
  3. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒
  4. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 73/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  5. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 85/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  6. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 18 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
ขบ.15/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
ฉ.2/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ฉ.3/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ฉ.4/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ผบ.2330/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2331/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2332/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2335/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ.2560/60
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.400/58
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ.609/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.621/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.627/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.628/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.632/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.633/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.641/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
พ.650/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การในวันนัด
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.653/61
ชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.660/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ร.บ.8/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
อ.1095/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
อ.1107/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
อ.1108/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
อ.1176/61
นัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.1271/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00
อ.1272/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00
อ.1274/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00
อ.1275/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00
อ.1279/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 09:00