ศาลจังหวัดบัวใหญ่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
อื่นๆ
  1. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง เปิดให้บริการการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
  3. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒
  4. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 73/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  5. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 85/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  6. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 18 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 20
ผบ.2394/61
พิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.2445/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2477/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2544/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2545/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2605/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2635/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2636/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2716/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
ผบ.2729/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
พ.421/61
นัดพร้อมเพื่อสอบถามฯ
เวลา 09:30
พ.689/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 13:30
พ.695/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
พ.696/61
นัดชี้สองสถานและสืบพยานโจทก์
เวลา 13:30
พ.699/61
ชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ.705/61
ชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ.708/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.723/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
เวลา 09:00
อ.1110/61
นัดพร้อม
เวลา 13:30
อ.1256/61
สืบพยานโจทก์ประกอบคำให้การรับสารภาพ
เวลา 09:00