ศาลจังหวัดบัวใหญ่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
อื่นๆ
  1. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง เปิดให้บริการการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
  3. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒
  4. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 73/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  5. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 85/2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
  6. ประกาศ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 18 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 37
ผบ.1001/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1002/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1023/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทรณ์ภาค 3
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1057/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1058/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1398/57
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.574/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.768/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.770/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
ผบ.774/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.775/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.794/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.795/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.834/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.950/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.951/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.952/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.953/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.954/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.955/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.956/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.957/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.958/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.994/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.995/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.996/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.354/61
สืบพยานโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.370/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.399/61
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.416/61
ไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.437/61
ไกล่เกลี่ยให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.438/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การแก้ข้อหา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.322/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.787/61
สืบโจทก์(รับสารภาพ)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.815/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.961/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.962/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.